مخزن ذخیره سوخت

 

مخزن ذخیره سوخت محفظه هایی می باشند جهت ذخیره سیالات به کار می روند که بسته به نوع کاربری آنها با نام های مختلفی را به آنها نسبت می دهند که من جمله می توان به نام های مخزن قیر ، مخزن ذخیره نفت ، مخزن ذخیره گازوئیل ، مخزن ذخیره آب ، مخزن ذخیره سوخت و …. اشاره نمود .

 

از مخازن ذخیره می توان جهت نگهداری در زمان های کوتاه و همین طور زمان های طولانی تر می توان استفاده نمود

 

در اکثر کشورهای دنیا مخازن ذخیره ، تحت فشار محیط مورد بهره برداری قرار می گیرند . مخزن ذخیره سوخت عمدتا به شکل استوانه و به صورت عمود بر سطح زمین و همچنین یک کف تخت با یک سقف ثابت و یا متحرک ساخته می شود .

 

برای ساخت و نگهداری مخازن ذخیره استانداردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر اوقات به محیط و سیال ذخیره شده و سیال ذخیره بستگی دارند .