بهینه آب

بهینه آب

طراح و سازنده مخازن فلزی

Designer and manufacturer of metal tanks

مخزن ذخیره آب آتش نشانی

 

مخزن ذخیره آب آتش نشانی و مخزن ذخیره آب آشامیدنی در حال حاضر جزء لاینفک پروژه های ساختمانی می باشد از این مخازن جهت ذخیره آب استفاده می گردد حجم مخزن آب آتش نشانی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اینگونه مخازن گاها به صورت یکپارچه ساخته می شوند و سپس توسط یک دیواره مخزن به دو قسمت ذخیره آب آتش نشانی و ذخیره آب آشامیدنی تقسیم می گردد به علت اینکه از این مخازن برای ذخیره آب آشامیدنی استفاده می گردد بایستی که از این مخازن در مقابل خوردگی محافظت نماییم برای دستیابی به این مهم عمدتا ما از ورق های گالوانیزه استفاده می نماییم اینگونه مخازن به علت حجم زیادی که در بر می گیرند به صورت در جا ساخته می شوند