مخزن همزن دار

مخزن همزن دار یا میکسر دار عمدتا برای ترکیب حداقل 2 ماده شیمیایی استفاده می گردد . اصول طراحی مخازن همزن دار بر این اساس است که این اطلاعات برای طراحی مخازن همزن دار شامل موارد زیر است :

 

ابتدا به ساکن باید بدانیم که ما می خواهیم جامد را با جامد و یا جامد با مایع و یا فاز مایع با مایع را می خواهیم ترکیب نماییم

 

پس از تعیین نوع فاز ترکیبی در مخزن میکسر دار موضوع پر اهمیت این مورد می باشد که ویسکوزیته ، دانسیته و حجم مخزن و حجم مواد و درصد ترکیبی این مواد با یکدیگر را مشخص نماییم .

 

مهمترین قسمت طراحی مخازن همزن دار تعیین نوع پروانه جهت ترکیب مواد با یکدیگر می باشد

 

این پارامترهای ذکر شده مهمترین پارامترهای طراحی مخازن همزن دار می باشد اما باید به این نکته توجه داشت که موارد شامل دمای ورودی و خروجی سیال ، نوع ورود ترکیبات به مخزن ، سرعت ته نشینی ، شاخص حلالیت و رطوبت پذیری مواد در نظر گرفته شود تا به این وسیله بتوانیم از صحت عملکرد مخزن قبل از ساخت اطمینان حاصل نماییم