بهینه آب

بهینه آب

طراح و سازنده مخازن فلزی

Designer and manufacturer of metal tanks

مخزن حمل شیر


مخزن حمل شیر جزء لاینفک صنایع لبنی می باشد از مخزن نگهداری شیر برای انتقال شیر از صنایع کشاورزی و دامداری ها به صنایع لبنی مورد بهره برداری قرار می گیرد برای دستیابی به این مهم بایستی که مخزن ذخیره شیر به نحوی طراحی و ساخته شود که بتواند نیازهای کامل صنایع لبنی را برآورده سازد نیازهای عمده صنایع لبنی این مورد می باشد که کیفیت شیر تولید شده در واحدهای پرورش دام نبایستی نسبت به شیر تحویلی در صنایع لبنی افت داشته باشد برای اینکه بتوانیم کیفیت را متعادل نماییم بایستی دمای شیر تحویل گرفته شده در مبدا تا مقصد برابر باشد تا به این وسیله بتوانیم موجبات فساد شیر را به حداقل برسانیم .

مورد دیگری که بسیار حایز اهمیت است کاهش بار میکروبی مخازن حمل شیر است بنابراین مخازن بایستی به صورت دوره ای مورد شستشو و ضدعفونی قرار بگیرند برای انجام این مهم سیستم CIP یا شستشو مخازن در مخازن شیر مورد استفاده قرار می گیرند